БЧК професионалисти в действие

Български Червен кръст – Ямбол продължава да предоставя безплатна и професионална  психологическа помощ и консултиране на граждани, нуждаещи се от подкрепа, като през месец март 2021г. услугата е част от изпълнението на програма „Дейности в отговор на COVID – 19 в България“, Дейност 4 „Психосоциална подкрепа“. Основната цел е да се намали стреса, тревожността, натрупаните негативни емоции и в известна степен депресивни състояния, които довеждат до физически проявления и дискомфорт следствие на пандемичната обстановка и риск от разпространение на инфекцията и заразяване с COVID – 19.

      Тази част от програмата се изпълнява от Областните организации на БЧК Благоевград, Добрич, Русе и Ямбол, като за Ямболската червенокръстка организация консултациите се провеждат от петима  квалифицирани, добре обучени и високо мотивирани доброволци – психолози, които са членове  Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и кризи на БЧК – Ямбол.     

       Само за месец март 2021г. са проведени общо 50 професионални консултации и е оказана професионална помощ на 21 души, като се спазват всички въведени противоепидемични мерки.

                                   СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА  БЧК – ЯМБОЛ