БЧК осигури прегледи за костна плътност на 200 жени

БЧК-Ямбол изпълнява дейности в областта на промоция на здравето и цели опазване на здравето на хората, чрез кампании за повишаване на тяхната здравна култура, здравословен начин на живот, както и намаляване на социалната им изолация. В изпълнение на своята мисия БЧК-Ямбол съвместно с фондация „АДРА“ България извърши напълно безплатни за населението здравни прегледи на костна плътност с цел ранно откриване, диагностика и превенция на остеопороза в периода 28.01-31.01.2020г.

По време на кампанията беше измерена костна плътност на 200 жени с Остеоденситометър, като на всяка бе даден принтиран резултат от изследването, предписан подходящ хранителен режим или пациентите бяха пренасочени към лекар-специалист. Резултата от съвместната инициатива на фондация „АДРА“ и БЧК-Ямбол е, че от прегледаните двеста жени около 13% са диагностицирани с напреднала или прогресираща форма на остеопороза. Според г-н Симеон Гугутков, представител на фондацията прегледаните жени от град Ямбол са в допустимите норми на износване на костна плътност с много малки изключения. На преден план по-скоро изпъкнаха проблеми като обездвижване,  стрес и най-вече наднормено тегло.

Занапред БЧК-Ямбол и фондация „АДРА“ ще има и други подобни социални и обществено полезни проекти за населението и общността на региона.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол