БЧК в помощ на повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

На официална церемония, организирана от ръководството на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в с. Веселиново, община Тунджа, учители от училището получиха своите удостоверения за преминато обучение по програмата на  БЧК: „Формиране на знания и умения за провеждане на теоретични и практически занимания за предпазване от водни инциденти и оказване на помощ и самопомощ“.

       В своето приветствие, инж. Митко Филипов, директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол поздрави всички за активното участие по време на обучителните модули. Изрази специални благодарности към ръководството на училището и педагогическите специалисти за професионализма и отдадеността, с които подхождат в работата си с учениците, за да се осигури не само качествен образователен процес, но и за гарантиране на безопасността, като създават условя и възможности за повишаване квалификацията и компетентността на педагогическия персонал за справяне при инцидент във и около водата. Изрази надежда, че изградените отлични партньорски взаимоотношения между двете институции ще продължи и занапред.

       Програмата на БЧК: : „Формиране на знания и умения за провеждане на теоретични и практически занимания за предпазване от водни инциденти и оказване на помощ и самопомощ“

е вписана в информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти със Заповед РД09-494/01.03.2021г. на Министъра на образованието и науката и има за цел да се обогатят знанията и методическите умения на педагогическия персонал за планиране, организиране и провеждане подготовката на децата и учениците при занимания около и в плувни басейни, море и други открити водоеми. Да се повиши личната им подготовка, практическите умения и навици за осъществяване на превенция на водния травматизъм, оказване на помощ и самопомощ при воден инцидент.

 

       На всеки педагогически специалист, преминал обучение се присъжда 1 /един/ квалификационен кредит, съгласно системата за повишаване квалификацията на педагогическия персонал.    

      ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ