БСП все секретарското място в РИК-Ямбол

С решение № 09-ПВР/НС Централна Избирателна Комисия назначи Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Назначената Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, в състав от 15 членове, както следва:
Председател – Милко Димитров Димитров, зам.-председатели Ани Стефанова Канева и Николай Динков Начев, секретар Яна Михайлова Първанова, Членове: Катя Анатолиева Апостолова, Веса Георгиева Ефева, Димитър Събев Събев, Емилия Георгиева Марчева, Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова, Нели Кръстева Стоянова, Лора Алекова Каламерова, Мима Атанасова Атанасова и Мариана Георгиева Гърдева-Виденова.

Районната избирателна комисия е встъпила в правомощията си на 25 септември 2021 г.