Брачност и бракоразводност в област Ямбол през 2018 година

Бракове

През 2018 г. в област Ямбол са регистрирани 448 юридически брака – с 22 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 3.7‰. От всички регистрирани бракове 81.0% (363) са сред населението в градовете. В селата са сключени 85 брака.

Най-много са сключените граждански бракове, съответно 48.9% при мъжете и 49.1% при жените, във възрастта от 25 до 34 години.

За 88.6% от жените и 89.1% от мъжете, сключили граждански брак през 2018 г., той е бил първи.

По показателя „предишно семейно положение при сключване на брака”, най-голям е броят на неженените мъже – 399, следван от разведените – 45. При жените също най-голям е броят на неомъжените – 397, следван от броя на разведените – 48.

 

Разводи

През 2018 г. разводите в област Ямбол са 168, като спрямо 2017 г. броят им се увеличава с 3.1%. От всички прекратени бракове 72.0% се отнасят за населението в градовете.

Разводът не е бил първи за 8.9% от мъжете и 7.7% от жените, разтрогнали своите бракове през 2018 година.

Най-голям е делът на разводите при мъжете (35.1%) и жените (42.9%) във възрастовата група от 35 до 39 години.

Стела Ненова – Вангелова

главен експерт

отдел „Статистически изследвания  – Ямбол“

ТСБ – Югоизток