БМЧК- Ямбол с ново ръководство

На 05.01.202г. се проведе Общо събрание на клубовете на БМЧК – Ямбол. Събранието се проведе онлайн, във връзка с въведени противоепидемични мерки в страната. Гости на събранието бяха: г-н Станимир Бояджиев, Председател на БМЧК; г-жа Диляна Димитрова, експерт в Дирекция БМЧК; инж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на Обл.С на БЧК – Ямбол, Гергана Георгиева, щатен специалист в Секретариата на Обл.С на БЧК – Ямбол. Събранието бе отчетно – изборно, за по – деловото му протичане бяха избрани три комисии – Мандатна комисия, Комисия по предложенията и по Комисия по провеждане на изборите. Председател на събранието бе Стели Джамбазова, член на Изпълнителен съвет на БМЧК и делегат на събранието. Отчета на организацията бе представен по интерактивен начин чрез аудио – визуален клип. Отчета се прие с мнозинство от делегатите. След отчетния доклад гостите се изказаха, беше дадена много добра оценка за работата на областната организация на БМЧК – Ямбол. Акцентира се върху доброто организационно развитие на БМЧК – Ямбол и функциониращите 8 клуба в цялата област.

По време на събранието беше избран нов областен координатор на БМЧК – Ямбол, Радосвета Узунова и заместник областни координатори на БМЧК- Ямбол – Любка Ламбова. Делегатите на Общото събрание на клубовете приеха отчетен доклад за дейността на БМЧК – Ямбол за периода 2019г.-2020г., Календарен план за дейността на организацията през 2021г., както и Насоки за работа на младежката организацията за следващия двугодишен мандат.

                                                        

 

                             Областен Секретариат на БЧК – Ямбол