БМЧК отчете дейността за 2019 година

   Общо събрание на клубовете на БМЧК – Ямбол се проведе в залата на БЧК – Ямбол. Гости на събранието бяха: инж. Митко Филипов – Директор на Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол, Гергана Георгиева, щатен специалист в Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол и медии. Събранието бе отчетно – изборно, за по – деловото му протичане  бяха избрани три комисии – Мандатна комисия, Комисия по предложенията и по Комисия по провеждане на изборите. Председател на събранието бе Стели Джамбазова, зам.председател на БМЧК и член на Изпълнителен съвет на БМЧК. Отчета на организацията бе представен по интерактивен начин чрез аудио – визуален клип. Отчета се прие с мнозинство от делегатите. След отчетния доклад гостите се изказаха, беше дадена много добра оценка за работата на областната организация на БМЧК- Ямбол. Акцентира се върху доброто организационно развитие на БМЧК – Ямбол и функциониращите 8 клуба в цялата област. Г-н Митко Филипов отправи специални поздравления за иновативния начин на представяне на отчета на БМЧК.

По време на събранието бяха избрани делегати за Националното събрание на БМЧК – Стели Джамбазова и Ренета Атанасова, което ще се проведе през месец март 2020г. Делегатите на Общото събрание на клубовете приеха Календарен план за дейността на организацията за 2020г.