Благоустрояване в ж.к. „Зорница“ в Ямбол

С благоустрояване на територии в ж.к. „Зорница“ продължават ремонтните дейности през лятото в Ямбол. Работите обхващат зоните около блокове 1, 8 и 6. Извършен е текущ ремонт на уличните платна и тротоарни площи. Продължават дейностите по тротоарни настилки в района на бл. 1 в жилищния комплекс.

Мерките са в продължение на усилията за цялостно благоустрояване на квартала, където преди това бяха изградени детска площадка и зона за фитнес на открито. Ремонтните дейности са част от политиката за подобряване на жизнената среда в най-големите жилищни квартали на града.