Без вода днес

28.10.2021г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

-ул.“Цар Петър“ №2 ;

– гараж Община Ямбол


За община Тунджа:

– с.Ханово, с.Бояджик, с.Овчи Кладенец;

За район Стралджа:

– с.Войника;

За район Болярово:

– с.Воден;


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.