Без вода днес

05.10.2021г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– бул“Европа“,ул.“Пирин“ , ул.“Железничарска“ , ул.“Сокол“ ;

– ул.“Латинка“ №1;

– ул.“Антим“ № 1


За Община Тунджа:

– с.Каравелово,с.Овчи Кладенец, с.Калчево, с.Миладиновци, с.Челник;

За община Елхово:

– с. Мелница, с.Трънково;

Община Стралджа – с.Поляна;


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.