Без вода днес

29.09.2021г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ж-к.“Хале“ бл.8, вх.О;

– ул.“Димитър Благоев“ № 72;За Община Тунджа:

– с.Стара река, с.Генерал Инзово, с.Окоп;;

За община Елхово:

– гр.Елхово, ул.“Булаир“ №3;

– с. Лесово, с. Мелница, с. Малък Манастир, с. Трънково;

За община Стралджа:

– с. Тамарино;

За община Болярово:

– с. Попово, с. Малко Шарково,с. Голямо Шарково;


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.