Без вода днес

20.09.2021г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– „Възраждане“ № 65 А;

– ул „КОС“№ 16 ;

За канализация :

– Индустриална зона „Бай Течо“


За Община Тунджа:

– с.Калчево, с.Стара река;

За община Елхово:

– с. Бояново, с.Изгрев, с.Лесово;

За община Стралджа:

– ул.“Хемус“;

– с.Чарда;

За община Болярово

– с.Малко Шарково, с.Горска Поляна