Без вода днес

16.09.2021г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– бул.“Европа“ – завод „Сила“ ;

– ул.“Сокол“ № 5;

За Община Тунджа:

– с.Драма, с.Крумово, с.Роза, с.Кабиле, с.Окоп, с.Веселиново ;

За община Елхово:

– с. Трънково, с.Раздел, с.Бояново, с.Добрич;


За община Стралджа:

– Главен довеждащ водпровод на гр. Стралджа – с.Атолово,

с.Воденичане, с.Лозенец, ;

За район Болярово:

– с.Голямо Крушево , с.Стефан Караджово;




Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.