Без вода днес

02.09.2021г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ул.“Атанас Кратунов“ № 1;

– „Златен рог“ бл.14

За Община Тунджа:

– с.Чарган, с.Маломир, с.Завой, с.Златари;

За Община Елхово:

– с.Воден, с.Жребино; ;


За Община Стралджа:

– с.Войника, с.Тамарино;

За община Болярово:

– с.Горска Поляна;

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.