Без вода днес

23.08.21г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– „КОС“;

– Военно поделение с.Кабиле;

За Община Тунджа:

– с.Кукорево, с.Победа, с.Тенево, с. Крумово, с.Миладиновци, с.Завой;

За Община Елхово:

– гр.Елхово – ул.“Чаталджа“ и ул.“Плиска“ ;

– с.Лесово, с.Малко Кирилово, с.Трънково;

Поради изпълнение на Договор, рег.№ ПР-Д-7/ 24.07.2020г. ”Инженеринг (проектиране , строителство и авторски надзор) за реконструкция за и разширение на вътрешна водопроводно и канализационна мрежа на гр.Елхово” на 23.08.2021г от 8.30ч. , ще има планово спиране на водоподаването в гр.Елхово:

– ул.”Пирот„ – кл.65

За Община Стралджа

– с.Джинот, с.Тамарино, с.Александрово;

За община Болярово:

– с. Голямо Крушево, с.Ружица;


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.