Без вода днес

02.12.2020

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:


За гр. Ямбол

– ул. „Аврен“ № 11;

За община Тунджа – с. Тенево;

За община Елхово – с. Малък манастир, гр. Елхово – ул. „Лом“, ул. „Трети Март“;

За община Стралджа – с. Каменец.Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.