Без вода днес

21.10.2020

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ул.“ Преслав“ – отсечката от ул. „Търговска“ до ул. „Раковски“ – реконструкция на водопроводна мрежа;

За община Тунджа: с. Тенево, с. Маломир, с. Калчево; с. Ботево, с. Завой;

За район Стралджа – с. Каменец, гр. Стралджа ул. „Хемус“;

За район Елхово – с. Маломирово, с. Пчела, с. Трънково, гр. Елхово – ул. „Търговска“;


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.