Без вода днес

18.09.2020

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр. Ямбол:

– ж-к.“ Хале“ бл.3 ;

– ж-к.“ Бенковски“ № 7 ;

– ул.“Търговска“ № 95- КАТ;

За община Тунджа:с.Кукорево, с.Окоп, с.Чарган,с.Победа, с.Овчи

Кладенец, с.Безмер ;

За район Елхово: с.Жребино, с.Стройно, с.Мелница ;

Поради натрупани задължения към Дружеството, ще бъде прекъснато

водоподаването към следните абонати :

– ул.“Ален Мак“№ 4, №33, №35;

– ул.“Кичево“№ 17, № 18,№ 19, №20, №22, №23, №28, №29, №32;


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.