Без вода днес

21.03.2022г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За район Ямбол:

– ж-к.“ Възраждане“ 50- А- Б;

За община Тунджа:

– с.Чарган,с.Гълъбинци ;

За район Стралджа::

– с.Люлин ;

За район Елхово :

– ул.“Г.Бахчеванов“ № 12 и № 13;

– с.Лесово;

Авариите ще бъдат отстранени в рамките на работния ден!

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.