Без вода днес

17.03.2022г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За район Ямбол:

– ж-к.“ Възраждане“ 50- А;

– ж-к.“ Възраждане“ 51-А;

За община Тунджа:

– с.Челник, с.Асеново, с.Болярско;

За район Болярово:

– ПС с.Дъбово;

Авариите ще бъдат отстранени в рамките на работния ден!

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.