Без вода днес

18.02.2022г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За район Ямбол:

– ж-к „Бели Дрин“ № 12 ;


За район Тунджа – с. Челник, с.Межда;

За район Елхово;

– с.Изгрев, с.Малък Манастир;

За район Болярово:

– ПС Дъбово;


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.