Без вода днес

16.02.2022г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За район Ямбол:

– ж-к „Кабиле“ № 5 ;

– ж.к. „Златен рог“ № 30;

За район Тунджа – с. Драма, с.Челник, с. Стара река;

За район Елхово:

– с.Малък Манастир;

– с.Бояново;

За район Стралджа;

– Ст.Караджово;


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.