Без вода днес

07.02.2022г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За район Ямбол:

– ул.“ Солун“ №4 ;

– ул.“Кирил и Методий“;

За район Тунджа – с.Ботево,с.Скалица, с.Ханово;


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.