Без вода днес

12.01.2022г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:


За гр.Ямбол:

– Бул.“Европа“ – „Дикси“;


За община Елхово:

– гр.Елхово, ул.“ 13- ТИ МАРТ “ № 8;

– с.Бояново;

За община Болярово:

– ПС Стефан Караджово;


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.