Без вода днес

10.12.2021г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За община Ямбол :

– ул.“Възраждане“;

– ул.“Кабиле“;

За община Тунджа:

– с. Калчево;
– с. Овчи Кладенец

За община Болярово:

– с. Стефан Караджово;

За община Елхово:

– ул.“Кокиче“;
– с. М.Манастир
– с. Трънково


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.