Без вода днес

07.12.2021г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За община Ямбол :

– ул.“Галац“ № 66;

– ул.“Кабиле“№ 10 ;

За община Тунджа:

– с.Търнава, с.Калчево, .Скалица;

За община Елхово:

– ул.“Вардар“;

За община Болярово

– гр.Болярово;

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.