Без вода днес – квартал „Аврен“

24.09.2021г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– целия кв.“Аврен“ ;

– ул.“Зорница“ бл.8, бл.1;

– ул.“Енос“ № 23;

За Община Тунджа:

– с.Стара река, с.Козарево, с.Скалица, с.Миладиновци;

За община Елхово:

– с.Лесово, с.Малък Манастир

За община Стралджа:

– ул.“Иван Кондов“, ул.“Никола Вапцаров“ ;

– с.Палаузово;

За община Болярово

– с.Малко Шарково;


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.