Банков офис и магазин на търг с тайно наддаване

   Два имота ще отдаде под наем на търг с явно наддаване община Ямбол. Имотите са нежилищни, предназначени за банков офис и магазин и се отдават за срок от пет години. Единият от тях е на ул. „Г.С.Раковски“, а вторият се намира на на централния пазар. 

   Предложенията за участие в търга ще се приемат в деня на търга, непосредствено преди началото му. Мястото за провеждане е зала 100 на община Ямбол. Таксите за участие и депозит се внасят до 16,00ч. на 6.02.2023г. 

   подробности за тръжната документация и условията могат да се видят на официалната страница на общината, раздел „Актуално“.