Бабите и дядовците с право да излизат по майчинство

От 1 януари майките вече могат да прехвърлят ползването на отпуска за бременност и раждане след шестия месец от раждането на детето на бабите и дядовците. Условието обаче и те работят по трудово или служебно правоотношение. Досега то можеше да се прехвърля само на татковците.

Същото право имат осиновителките, които ползват отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, напомнят от социалното министерство.

Бабата или дядото, на които е прехвърлен отпускът, имат право на обезщетение от НОИ, докато детето навърши 1 година. Размерът му е 90% от средния им осигурителен доход за последните 24 месеца.

Майките имат право на паричното обезщетение при бременност и раждане за срок от 410 дни, като 45 от тези дни са за периода преди раждането. Обезщетението за този период (от 410 дни) се изчислява като 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигуровки. За самоосигуряващите се – внесените осигуровки за общо заболяване и майчинство за периода от 24 месеца преди на началото на отпуска поради бременност и раждане.

Обезщетението за бременност и раждане обаче, не може да е по-малко от минималната заплата, която вече е 780 лв. За втората година след раждането на детето обезщетението за майките остава в размер на 710 лв. Причината е, че депутатите удължиха действието на бюджета, а по този начин и досегашното обезщетение. БСП имаше предложение то да се изравни с минималната заплата, но то бе отхвърлено.

710 лв. на месец ще получават и бащите, които ползват допълнителния отпуск от два месеца до навършване на 8-годишна възраст на детето, независимо върху каква сума са осигурени. Условието е те да не са ползвали отпуските при раждане (след 6-месечна възраст на детето), отглеждане на дете до 2 г. и при осиновяване. Ако татковците са ползвали някои от тях за период по-малък от 2 месеца, те имат право на отпуск за разликата. Този отпуск бе въведен от август миналата година.