Архивите говорят

Преди 60 години, през 1958 г. в Ямбол е учреден Кинолюбителски клуб. Секциите към клуба са сценарна, режисьорска, актьорска, операторска, лаборантска, музикална, художествено-декоративна, фотографска и агитация. В хроникалните, документалните и игрални филми киноклубът отразява неповторимото съвремие и ценен архив за обществено-политическата и културна история на Ямбол и района. Председателят на клуба Никола Видев редовно изпраща кореспонденции за станали политически и културни събития в региона. В повечето постъпления на фонд 839 в „Държавен архив“ Ямбол, наред с филмовия материал за периода 1959-1989 г. и фонозаписите на озвучените филми, постъпват и текстови документи, отразяващи дейността на клуба – афиши, снимки, дикторски текстове и др.

Държавен архив – Ямбол 

Снимка от работен момент по заснемането на филма „Първият е съдбоносен“. Ямболски кинолюбителски клуб. 1959 г.

Снимка от работен момент по заснемането на филма „Изпитание“. Ямболски кинолюбителски клуб. 1969 г.

Млади кинолюбители, 1972г.