АПИ предвижда строителството на 1 км от южния обходен път на Ямбол по Програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027

Експерти и граждани обсъдиха в Ямбол Концепцията за „Интегрирани инвестиции в зелена градска среда, устойчива мобилност и подобряване на достъпността за развитие на региона“. Дискусията е във връзка с процедурата за кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 и е организирана от Областния информационен център – Ямбол.

Инж. Мариела Русева от АПИ представи проектната идея за изграждането на близо 1 км от южния обходен път на Ямбол, част от път II-53 Ямбол – Средец в участъка между 147 км и 148 км. Второкласният път осъществява пряка връзка с АМ „Тракия“ както и със Западната промишлена зона на гр. Ямбол. В момента част от трасето на път II-53 съвпада с улици в града. С изграждането на отсечката интензивният тежкотоварен транзитен трафик ще бъде изведен от жилищните райони на града, ще се повиши безопасността на движение и пропускателната способност на пътната инфраструктура на територията на общината. Построяването на участъка ще подобри и транспортната свързаност по направлението Ямбол – Окоп – Елхово – ГКПП „Лесово“.

Освен строителство на участъка от път II-53 в концепцията са предвидени редица дейности за подобряване на градската среда и достъпността в населените места в общините Ямбол, Тунджа и Сливен. Общата индикативна стойност на концепцията е 49 500 000 лв. с ДДС

До 17 април 2024 г. всички заинтересовани лица имат възможност да се запознаят с концепцията и да попълнят кратка онлайн анкета, чрез която да я подкрепят или да направят коментари или възражения. Получаването на подкрепа е едно от условията за одобряване на концепцията и ще допринесе за увеличаване на възможността планираните инвестиции да бъдат изпълнени със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Линк към презентация на КИТИ BG16FFPR003-2.001-0161 „ИНТЕГРИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕЛЕНА ГРАДСКА СРЕДА, УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА“:

https://docs.google.com/presentation/d/1Po_itzLDtWJ0cFPzFAjFmz6SX2xMgVqb2Ri6AVCNjQI/edit?usp=sharing  

Апелираме ви да попълните онлайн анкета и да оставите мнение и препоръки за КИТИ BG16FFPR003-2.001-0161 „ИНТЕГРИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕЛЕНА ГРАДСКА СРЕДА, УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА“ на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1OBHFV4itX9hco5lElUtRFLFXykg-B3AyjB5WK19MYqgdlw/viewform