АПИ отвори офертите за ремонта на пътя Калчево – Стефан Караджово

Тринадесет са подадените оферти за обществената поръчка за изработване на технически проект за ремонта на 39,3 км от път III-5308 Калчево – Саранско – Каменец – Стефан Караджово /от км 0 до км 39+300/. Те бяха отворени вчера, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Трасето е важна пътно-транспортна връзка в област Ямбол и свързва общините Тунджа, Стралджа и Болярово.
Участъкът започва от с. Калчево, преминава през с. Саранско, с. Каменец и с. Стефан Караджово и завършва при кръстовището с път II-79 Болярово – Голямо Крушево. Индикативната стойност на поръчката е 786 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проучвателно-проектантските работи е 90 календарни дни, който е разделен в три междинни етапа.
Офертите са на:
1. „РУТЕКС“ ООД – София, която беше проектант на проекта за реконструкция на железопътните отсечки Стара Загора – Завой и Завой – Зимница, включително главните коловози и гарите Ст. Загора и Ямбол и всички гари; разширяването на авиобаза Безмер; ЛОТ 2 „Димитровград – Харманли” от автомагистрала „Марица“.
2. „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД – София, изпълнявала проекти за проектиране, строителство на жилищни и нежилищни сгради в страната.
3. „ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД – Благоевград, работила в партньорство по проекти заедно с „Бул строй инвест“;
4. „ЪРБАН ГРУП“ ЕООД – София;
5. „Пътно поддържане и строителство – 2009“ ЕООД, със седалище в Кюстендил, работила и по автомагистрала „Хемус“;
6. „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД – София, осъществявала дейности по автомагистрала „Струма“ в района на Кресненското дефиле.
7. „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД – Аксаково, работило по булеварди и кръгово кръстовище във Варна, в партньорство с „Рутекс“ ООД за изготвяне на идеен проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1).
8. „ВИА-ПЛАН“ ЕООД – София, извършило предпроектните проучвания и проектирането на ЛОТ No4 – Магистрала „Тракия“ участък „Ямбол – Карнобат“, проекта за път „Сливен – Ямбол“ от км 136+000 до км 144+500 и др.
9. „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД – София, изготвило супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1; консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на ПЪТ III-5004 „Обход на Габрово” и др.
10. Обединение „ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ – ВИА – ЕЙ ДЖЕЙ“ ДЗЗД, с участници: „ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „ЕЙ ДЖЕЙ КОНСУЛТ“ ЕООД. Първата фирма е българска компания, създадена през 2013 г., част от датската компания EKJ Denmark AS. У нас е проектирала третата метролиния в София, кръгово кръстовище в Сливен, естакади на софийския околовръстен път и др. „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ е софийско дружество, работило по проекти на пътя Разделна-Девня, по пътища в общините Шумен и Никола Козлево и др. „ЕЙ ДЖЕЙ КОНСУЛТ“ е традиционен партньор на „Виа про инженеринг“ по проекти.
11. „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД – София, изпълнила предпроектните проучвания и голяма част от работните проекти на автомагистралния пръстен на България с дължина повече от 1000 километра, включващи АМ „Тракия“, АМ „Хемус“ и АМ „Марица“;
12. „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД – Варна, извършила превантивни ремонти на републикански пътища в област Добрич, заснемане на състоянието на настилките в „работната площ“ на летище Варна с дрон и др. проекти.
13. „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД – София, работило по проекти в община Кърджали, проектиране на реконструкцията и благоустрояване на Тютюнев град в Пловдив, има договор с АПИ за авторски надзор на рехабилитация на второкласни участъци от републиканската пътна мрежа.
Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка за предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение.
Ценовите оферти на участниците ще бъдат отворени на 3 ноември от 14 часа.