X Тракийски хоров фестивал – изнесени сцени

ИЗНЕСЕНИ СЦЕНИ: 13 октомври 2017
ИЗНЕСЕНА СЦЕНА – с. Кабиле, общ.Тунджа – 19 ч.

Женска певческа група за автентичен фолклор „Кабиле”
Худ. ръководител: Велинка Белева

Фолклорна певческа група
– с. Хаджидимитрово, общ.Тунджа
Худ. ръководител: Калинка Тодорова

Фолклорна група ,,Змейчани“- с. Змейца, общ. Доспат
Худ. ръководител: Емил Пехливанов

ИЗНЕСЕНА СЦЕНА – с. Безмер, общ.Тунджа – 19 ч.

Група за автентичен фолклор „Орхидея“
при НЧ „Просвета – 1948“ с. Козарево, общ.Тунджа
Худ. ръководител: Къна Симеонова

Фолклорен ансамбъл „Гъдулица”
при НЧ „Възродена искра – 2000” -Казанлък
Диригент: Димитър Гайдаров

Женска певческа група – с. Шейново, общ. Казанлък
Диригент: Димитър Гайдаров

ИЗНЕСЕНА СЦЕНА – с. Дражево, общ.Тунджа – 19 ч.

Група за автентичен фолклор
при НЧ ”Прогрес-1936” с. Дражево, общ. Тунджа
Худ. ръководител: Атанаска Тодорова

Женска фолклорна певческа група
при НЧ „Христо Ботев-1929”с Окоп, общ.Тунджа
Худ. ръководител: Щиляна Желева

Фолклорна певческа група „Златен грозд”
при НЧ „Светлина-1872” с.Кортен
Худ. ръководител: Георги Петков