Янко Янков

Парламентарни избори 2021: Янко Янков, ДПС: Приемам като предизвикателство номинирането ми за водач на листата от Ямбол

Янко Янков е роден през 1956 година в с. Беброво, Еленско. Завършва Висшия инситут по машиностроене, махенизация и електрификация на серското стопанство в Русе, а по-късно и специалност „Международни икономически отношения“ в Икономически университет Варна. …


Парламентарни избори 2021: Листата на „Движение за права и свободи“ за Ямболски избирателен район

1.Янко Александров Янков е роден през 1956 г. в Беброво, Еленско. Учи в Механотехникума в Сливен. Завършил Висши институт по машиностроене, механизация и електрификация на селското стопанство в Русе, а последствие и специалност Международни икономически…