чужд език

Международен ден на езиците в ПГ „Васил Левски“

Профилирана гимназия „Васил Левски” отново заяви позицията си на иновативно училище, което изгражда у младите хора активна позиция и подкрепя личностните им изяви. Традиционно и тази година възпитаниците на гимназията не пропускат забележителните дати от…