чужденци

Повече нощувки в хотелите регистрарат от статистиката

През ноември 2022 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 374, а…


На вниманието на физическите и юридически лица, които предоставят подслон на украински граждани

Обръщаме внимание на всички физически и юридически лица (с изключение на хотели, хостели и др. регистрирани по Закона за туризма, които подават данните за настанените лица чрез ЕСТИ), които предоставят подслон на чужденци (включително и…


Заетост и приходи от хижи и хотели

През май 2021 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 355, а…


По-малко регистрирани нощувки в хотелите

  През декември 2020 г. в област Ямбол са функционирали 13 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 300,…


По-малко хотелски стаи през юни

През юни 2019 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 383, а…


Общински съветници с искане за декларация срещу настаняването на имигранти

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  от общински съветници в Общински съвет – град Ямбол  Относно: Приемане на Декларация от Общински съвет – град Ямбол срещу настаняване на лица с различна религиозна, етническа и културна принадлежност от чужди държави на…