Червен кръст

Ямболската Червенокръстка организация отбеляза 8 май

Ямболската Червенокръстка организация отбеляза 8 май – Световен ден на Червения кръст и Червения полумесец под мотото „Пазим хумаността жива”. Денят стартира с тържествено поклонение с поднасяне на цветя от доброволци и служители на БЧК…


Проект „На фокус“успешно завърши реализирането на всички предвидени дейности

Проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., с бенефициер Сдружение Български Червен Кръст…


Заключителна пресконференция в град София по проект „На фокус“

На 30 Април 2024, в град София се проведе заключителна пресконференция по проект „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27. 01.2023 г., финансиран със средства по програма…


Заключителна пресконференция в град Ямбол по проект „На фокус“

На 29 Април 2024, в град Ямбол се проведе заключителна пресконференция по проект „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни…


Проект „На фокус“ проведе серия от обучения в областта на убежището и миграцията в шест области в България

  Проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., с бенефициер Сдружение Български Червен…


Проект „На фокус“ предостави над 450 социални, психологически и правни консултации на бежанци

Проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., с бенефициер Сдружение Български Червен Кръст…


В област Хасково се проведе петото поредно обучение в областта на убежището и миграцията в рамките на проект „На фокус“

В периода 17-19.04.2024, в хотелски комплекс „България“, село Минерални Бани, област Хасково, екипът на проекта проведе петия тридневен семинар, който имаше за цел да повиши експертния капацитет в областта на убежището и миграцията на представители…


Четвърто обучение в областта на убежището и мигацията по проект „На фокус“ се проведе в област Русе

В периода 27-29.03.2024, в хотелски комплекс „Седем Поколения, село Мечка, област Русе, екипът на проекта проведе четвъртия тридневен семинар, който имаше за цел да повиши експертния капацитет в областта на убежището и миграцията на представители…


Проект „На фокус“ проведе трето поредно обучение в областта на убежището и миграцията

В период 13-15.03.2024, в к.к Златно пясъци, област Варна, се проведе третия тридневен семинар, който имаше за цел да повиши експертния капацитет в областта на убежището и миграцията на представители и служители от национални институции,…


Базар по повод 1 Март

Български младежки Червен кръст – Ямбол работи за намаляване на социалната уязвимост на деца и млади хора, както и за повишаване на социалната интеграция на децата в риск. Доброволците от БМЧК – Ямбол проведоха благотворителен…