Червен кръст

Последен курс по български език по проект „На фокус“

На 19.02.2024, в рамките на проекта, стартира последният курс по Български език, който се провежда в град Варна и в който участват граждани на трети държави с предоставена временна закрила-украински граждани. Курсът ще продължи 20…


Пресконференция по проект „На фокус“ в София

На 9 февруари 2024, в град София, се проведе пресконференция по проект „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки…


Пресконференция в Ямбол по проект „На фокус“

На 19 януари 2024, в град Ямбол се проведе пресконференция по проект „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“,…


Сдружение „Евроклуб Жена“ проведе поредица от 11 обучения в областта на убежището и миграцията по проект „На фокус“

Проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., е финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., с бенефициер Сдружение Български Червен…Проект „На фокус“ проведе серия от шест семинари-дискусии в областта на убежището и миграцията

Проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., с бенефициер Сдружение Български Червен Кръст…


БМЧК стартира отчетно-изборните си събрания в областта

    В съответствие със Статута на Български младежки Червен кръст / БМЧК / през есента на 2023г. и първите три месеца на 2024., БМЧК провежда своята отчетно – изборна кампания. От организационна гледна точка…


Доброволци на БМЧК представиха основните си дейности

Доброволците от Български младежки Червен кръст – Ямбол презентираха основните си дейности пред младежи и партньори от различни организации. Доброволците представиха традиционните дейности на младежката организацията по направления – Организационно развитие; Хуманитарно образование; Първа помощ;…


 Национално партньорско учение на БЧК за действие при кризи

    Над 160 професионалисти от БЧК, екипи на ПСС с кучета за издирване, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”, екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община, представители на Единната спасителна…


Покана за участие в обучения за представителите на държавни и общински власти от Ямбол и Сливен за прилагане на законодателството в областта на временната закрила

В рамките на проект „НА ФОКУС- националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г.,…