фонд

Стартира втори етап по доставка на безплатна храна в община „Тунджа“

Стартира втори етап от доставката на готова храна по проекта на  Община „Тунджа“  по операция 3.1- „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID 19“, финансиран с подкрепата на Оперативна програма за храни и/или основно…


Преброяването на населението и жилищния фонд ще се проведе от 7 септември до 3 октомври 2021 година

С решение № 61 от 21 януари 2021 година на Министерски съвет е определен нов критичен момент и период за провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд – 2021, което трябваше да се проведе…


Общински съветници от БСП с предложение за съхранение на общинския сграден фонд

Промени в Наредбата за общинските жилища предлагат общински съветници от БСП, за да съхранят общинския сграден фонд за настаняване на най-нуждаещите се граждани. Те предлагат да отпадне текста, според който в списъка за продажба се…


Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол представя „Българска живопис“ на художника Калин Ангелов.

На 19 януари 2021 г. Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол ще представи изложбата „Българска живопис“ на художника Калин Ангелов.   Изложбата се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“ към Министерство на културата на…


Одобрен проект за разкриване и функциониране на Кризисен център в община Ямбол

Договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.029-0013 „Разкриване и функциониране на кризисен център в община Ямбол“, одобрен с Решение № РД-21-73/08.12.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на…


Още 700 души ще получават безплатна храна в община „Тунджа“

Община „Тунджа“ депозира проектно предложение по операция 3.1- „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID 19“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за Европейско подпомагане на най- нуждаещи…


Награждаване на победителите в конкурса за външна коледна украса на Община Ямбол

Призьорите в конкурса за външна коледна украса, организиран в социалната мрежа Фейсбук от Община Ямбол, бяха наградени от кмета Валентин Ревански. Притежателите на най-красиво украсените фасади в Ямбол бяха определени от хората спрямо броя на…


Одобрен е поредният проект на община „Тунджа“ за доставка на услугата „Обществена трапезария“

Фонд „Социална закрила“ одобри за финансиране проект „Обществените трапезарии – социална закрила в малките населени места от селски тип“, депозиран по Целева програма „Обществени трапезарии“. Проектът е на стойност 83664 лв. Чрез него ще бъде…


Деца от центровете за социални услуги в Ямбол получиха технически средства по проект, за да учат дистанционно

Заместник-кметът на Община Ямбол Енчо Керязов предостави компютри, таблет, мултифункционални устройства и рутери, закупени по проект, финансиран чрез Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика, чиято цел е подпомагане на образователния процес…


Срокът за набиране на преброители и контрольори се удължава до 16 ноември

В съответствие с Инструкцията за организация, подготовка и провеждане на преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година, на 15 септември стартира кампанията за набиране на преброители и контрольори. Отчитайки специфичните…