фонд

Жилищният фонд в област Ямбол намалява, сочи статистиката

Към 31.12.2022 г. жилищният фонд в област Ямбол се състои от 39.9 хил. жилищни сгради, като спрямо 2021 г. броят им намалява със 7.4%. В градовете се намират 14.4 хил. (36.2%) жилищни сгради, а в…


Със заключителна пресконференция „ВиК“ Ямбол приключи проект за доизграждане и реконструкция на няколко инфраструктурни обекта

Със заключителна пресконференция беше отбелязано успешното приключване и отчитане на резултатите по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, финансиран от…


С рязане на лента финализираха проект на „Водоснабдяване и канализация“- Ямбол

С официална церемония „Рязане на лента“ беше отбелязано ефективното завършване на строителните дейности по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“,…


Нов автомобил за нуждите на социалния патронаж в община „Тунджа“

За по-добрата грижа и пълноценното обслужване на хората от малките населени места е осигурен нов автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж, с. Болярско, община „Тунджа“. Автомобилът е закупен и доставен по проект „Обновяване на…


Седмичен културен календар на община Ямбол

17 – 23 юли 2023 г.   17 юли, понеделник   Инициатива „Лято в библиотеката” „Поход на приказката“ Час на провеждане: 9:00 – I група                                             10:00 – II група „Митове и легенди“ Час на провеждане:…


Югоизточно държавно предприятие Сливен стартира нов еко проект

Официална церемония при стартиране на проект BG16M1OP002-3.035-0005 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Югоизточно държавно предприятие…


БЧК предостави средства на пострадало при ПТП дете

В зала „Юбилейна“ на БЧК – Ямбол бяха предоставени парични средства за дете пострадало при пътнотранспортно произшествие. Гергана Георгиев, щатен специалист в Секретариата на Обл.С на БЧК – Ямбол, представи информация за дейността на Фонд…


Творческа работилница на тема „Несбъднатите роли“ в ДТ „Невена Коканова“

Преди лятната ваканция, трупата на Драматичен театър „Невена Коканова“ се готви за вълнуваща творческа среща.          Предстои да бъде осъществена поредната част от спечеления проект „Драматичен театър „Невена Коканова“-стратегия за развитие и устойчивост“ по Програмата…


В Болярово осигуряват безплатни дърва за общопрактикуващите лекари

Община Болярово и тази година ще осигури безвъзмездно дърва за огрев на общопрактикуващите лекари и стоматолози, на военноинвалидите и роднините на военнопострадалите. Трима са общопрактикуващите лекари на територията на общината, двама са стоматолозите. Кметът на…


Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в областта към края на 2022 година

Лечебни заведения и леглови фонд  Към 31.12.2022 г. в област Ямбол функционират 4 болници с 452 легла. От тях многопрофилните болници са 3 с 414 легла, като в сравнение с 2021 г. броят и легловият…