фонд

Планово спиране на водоподаването

Във връзка с реализацията на обект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“, изпълняван като част от инвестиционните дейности по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена…


Община „Тунджа“ ще обнови кухненското оборудване на Домашен социален патронаж с. Победа по проект

Проектът – „Обновяване и модернизиране на кухненското оборудване в Общинско социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж”, с. Победа, община „Тунджа”, беше одобрен за финансиране от Фонд „Социална закрила”. Чрез него ще се осигури…


Община Ямбол ще предостави при нужда няколко обекта за настаняване на бежанци от Украйна

Община Ямбол разполага и може да осигури за ползване резервни общински жилища – самостоятелен етаж от къща с три стаи, един двустаен апартамент и една гарсониера, в които да бъдат настанени бежанци от Украйна при…


До 31 януари може да се променя вида на осигуряването

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от Национална агенция за приходите.  Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО), а по…


Продължава осигуряването на безплатна храна през 2022 година в община „Тунджа“

От началото на 2022 г. продължи  предоставянето на топла храна за 105 лица и семейства в неравностойно положение от 12 населени места на територията на община „Тунджа“. Това стана възможно след сключването на нов договор…


Куклен театър „Георги Митев“ представя: „Пипи Дългото чорапче“

На 8.01.- събота от 11:00ч. заповядайте на „Пипи Дългото Чорапче“ по Астрид Линдгрен Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален Фонд Култура Режисьор – Анна-Валерия Гостанян – дебют Сценография – Наталия Гочева Музика –…


МИГ-ТУНДЖА СКЛЮЧИ ВАЖЕН АНЕКС КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

На 10 декември 2021 година МИГ-Тунджа сключи важен анекс към Споразумението  за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Допълнителното споразумение, което председателят на УС на МИГ-Тунджа                              г-н Светозар Грозев  подписа с  ръководителите …


ОИЦ със заключителна пресконференция за дейността си

На заключителна пресконференция днес в офиса на Областния център, екипът на ОИЦ-Ямбол представи  своята дейност за тригодишния период на изпълнение на проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ямбол през периода 2019-2021 г.“  с…


Два договора за проекти към МИГ „Тунджа“ подписа общината

Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев и заместник-кметът и председател на МИГ „Тунджа“ Светозар Грозев, подписаха с Държавен фонд „Земеделие“ договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за…


Възможност за участие в безплатен уебинар на малкия и среден бизнес

През месец ноември Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира серия от събития без такса участие, посветени на темата за кръговата икономика, съвместно с Финландския иновационен фонд-Sitra, Посолство на Финландия в България…