финанси

Кирил Петков: Най-нуждаещите се ще получат великденски надбавки

Премиерът ще възложи да се създаде пакет „Великденска подкрепа“    Възлагам на вицепремиера по еврофондовете и министър на финансите и на министъра на труда и социалната политика да изработят пакет „Великденска подкрепа“ за най-нуждаещите се…


Публично обсъждане на Отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31 декември 2020 година

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 32, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане,…


Покана за публично обсъждане

П О К А Н А   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.140, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  ПУБЛИЧНО  ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА „ТУНДЖА” ЗА 2020г.    ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ…


Тракийски университет – Стара Загора разкри нова специалност „Местни финанси“

За това е уведомен с писмо кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев от ректора на висшето учебно заведение доц. Добри Ярков. Обучението в новата специалност за бакалаври ще бъде насочено към придобиване на знания и…


Покана за обществено обсъждане

Кметът на община Ямбол кани местната общност по смисъла на § 1, т. 19 от Закона за публичните финанси (ЗПубФ) – гражданите и юридическите лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията…


Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение бюджета на община Ямбол за 2018 г.

На 17 септември, вторник, в зала 107 на община Ямбол ще се състои публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол към 31 декември 2018 г. Началото е в 17.30 часа….


Близо 200 граждани и институции участваха в обществено допитване за Бюджет 2018

Близо 200 граждани и институции се включиха в проведеното обществено допитване за Бюджет 2018 на община Ямбол. Предложенията постъпиха в специалната урна, поставена в Центъра за административно обслужване в общината, както и в обособените изнесени…


Покана

Кметът на Община Тунджа, на основание чл.84, ал.6 и във връзка с ал.4 от Закона за публичните финанси  ОБЯВЯВА          ПУБЛИЧНО  ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА „ТУНДЖА” ЗА 2017 ГОДИНА