финансиране

ОИЦ-ЯМБОЛ ПРЕДСТАВИ НА МЕДИИТЕ ОТ ОБЛАСТТА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕЗ 2019Г. И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПРЕЗ 2020Г.

На среща с регионалните медии Областният информационен център представи изпълненото през 2019г. и очерта възможностите за финансиране по оперативните програми през 2020г. Близо 300 души са посетили центъра тази година, за да получат актуална информация…


Серия информационни срещи на ОИЦ-Ямбол

В началото на месец юни Областен информационен център – Ямбол ще даде възможност на всички желаещи да получат информация за актуалните възможности за финансиране по Оперативните програми, по Програмата за развитие на селските райони, по…


Одобрен проект за над 1 милион лева

Община „Тунджа“ е одобрена за финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 с проектно предложение „Изграждане и рехабилитация на улици в населените места на Община „Тунджа“, по процедура чрез подбор Улици „Строителство, реконструкция…