уличното осветление

Амбициозна инвестиционна програма в Ямбол

Община Ямбол планира амбициозна инвестиционна програма, която ще реализира чрез поемане на дългосрочен заем Цялостно модернизиране на уличното осветление, въвеждане на видеонаблюдение и  мащабни мерки за благоустрояване на уличната мрежа в Ямбол са трите основни…