Тунджа

Лятна сесия в „Тунджа“

П О К А Н А   № 55/17.07.2019 г.   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и пето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 26.07.2019…


Общински съвет „Тунджа“ заседава в края на март

П О К А Н А № 50/19.03.2019 г. На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 27.03. година от 10:00 часа…


Извънредна сесия в „Тунджа“

П О К А Н А № 49/21.02.2019 г. На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68,ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА  СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и девето /извънредно/ заседание, което ще се…


Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група- Тунджа“

ОБЯВА за прием на  проектни предложения за предоставяне на                                              безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020…


Отчетно събрание на Общинската организация на Български Червен кръст – „Тунджа“

В Международният ден на доброволеца, 5-ти декември, в залата на Общински съвет „Тунджа“, се проведе отчетно събрание на Общинската организация на БЧК – „Тунджа“. Гости на заседанието бяха инж. Митко Филипов – директор на секретариата…


До края на седмицата в община „Тунджа“

         На 08 ноември от 09.30 часа с тържествена литургия в църквата „Свети Архангел Михаил” ще започне празника на с. Челник. В 10.30 часа ще бъде открита етнографска сбирка, която е създадена по платформата „С…


Редовно заседание на ОбС – „Тунджа“

ПОКАНА На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и второ/редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.09.2018 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „ Тунджа”…


Международен младежки фестивал „Тунджа- творчеството и иновации“

На 01 септември, от 15.00 часа, в с. Безмер, ще се проведе VІII-я Международен младежки фестивал „Тунджа- творчеството и иновации“. Фестивалът се организира от община „Тунджа”, кметство село Безмер и Народно читалище „Светлина-1928” – с….


Сесия в община „Тунджа“

П О К А Н А № 36/20.03.2018 г.   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесет и шесто /редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.03.2018 година…


Тунджа – голямото наводнение

Река Тунджа – ту спокойна и ромоляща, ту страшна стихия. Бурна, непризнаваща диги, спасителни екипи и мерки за сигурност, приижда, залива, наводнява, опустошава и е изключително трудно да бъде успокоена. През 1963 г. реката при…