Тунджа

Общински съвет „Тунджа“ одобри концепция за общи икономически и индустриални зони с общините Сливен и Ямбол

С пълно единодушие Общински съвет „Тунджа“ одобри „Отворена концепция“ за развитието на община „Тунджа“ за периода 2021-2040 г. за създаване на обща Свободна икономическа зона и Свободна индустриална зона с община Сливен и община Ямбол….


Започва лятно училище в селата Завой и Кукорево

От 03.08.2021 г. в село Завой и с. Кукорево ще стартира за пети пореден път дейност „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”, която е част от предвидените интегрирани услуги, планирани за реализация през ваканционните…


Община „Тунджа“ представи на публично обсъждане изпълнението на Бюджет 2020

Бюджетът на община „Тунджа“ за 2020 г. се е увеличил с 2 649 898 лв., стана ясно на проведеното обществено обсъждане на бюджетното изпълнение за миналата година. По първоначален план бюджетът е бил 18 643…


Общински съвет „Тунджа“ гласува закупуване на помпи за питейна вода за подобряване на водоподаването

Общински съвет „Тунджа“ одобри закупуването на две помпи за питейна вода, заради нарастващите случаи на аварии по водопроводната мрежа в населените места на общината.          Предложението беше внесено от кмета Георги Георгиев по спешност на…


Община „Тунджа“ създава група за поддържане на общинските пътища и уличната мрежа

С три щатни бройки и половина е увеличена числеността на звеното по благоустрояване и комунално стопанство в община „Тунджа“, за да може от 1 август да се обособи група за извършване на асфалтови кърпежи по…


Изнесени приемни дни на кмета на община „Тунджа“

На 28 юли 2021 година ще се проведат изнесени приемни дни на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев в селата Могила от 11 часа и Козарево от 12,30-13 часа. Жителите, които имат желание да отправят…


В с. Роза ще се сформира полудневна група към детската градина

За сформиране на допълнителна група с полудневна организация на учебния процес в с. Роза се разбраха родители с ръководството на община „Тунджа“ на проведената среща в селото. За следващата учебна година за обучение в детската…


Юлска сесия в община „Тунджа“

П О К А Н А № 28/20.07.2021 г.   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на двадесет и осмо/редовно/ заседание, което ще се проведе на 27.07.2021 година от…


Изнесени приемни дни на кмета на община „Тунджа“

На 21 юли 2021 година ще се проведат изнесени приемни дни на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев в селата Савино от 9,30 часа и Меден кладенец от 11 часа. Жителите, които имат желание да…


Покана за публично обсъждане

П О К А Н А   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.140, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  ПУБЛИЧНО  ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА „ТУНДЖА” ЗА 2020г.    ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ…