тротоари

Текущи ремонти на тротоари в Ямбол

Продължава извършването на текущи ремонти на тротоари в различни райони        на Ямбол. Напълно готова е тротоарната настилка на улица „Цар Иван Александър“, предстои обновяването на уличното покритие пред подменените бордюри.        Преди няколко месеца изцяло нова…