трапезария

Над 400 души получават топла храна от община Болярово

 180 жители на община Болярово без или с ниски доходи продължават да получават ежедневно топъл обяд безплатно по защитен от администрацията проект към програмата „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19″. Наред с това…


Четири проекта за социална трапезария внесе община „Тунджа“

Четири проектни предложения за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария” на територията на община „Тунджа” по отворената със Заповед РД 01-1032/22.12.2017 г. на Министъра на труда и социалната политика процедура за финансиране, са внесени в…


Обществена трапезария ще осигурява топъл обяд за над 600 души

От днес, 03.01.2017 год. , ще се доставя безплатно обедно хранене на територията на община ”Тунджа” за 612 потребители в 28 населени места – Савино, Межда, Меден кладенец, Миладиновци, Видинци, Симеоново, Генерал Инзово, Драма, Дряново,…


С грижа за хората от община „Тунджа“

Социалната политика на община „Тунджа” е насочена към осигуряване на по – добри условия за живот на хората в неравностойно положение. Широкият спектър от социални услуги има за цел да гарантира равен достъп до механизми…