травми

Обучения по първа помощ за служители от Центрове за настаняване от семеен тип

 На 19 и 20 февруари 2024г., в учебната зала на БЧК – Ямбол се проведоха две обучения по първа помощ за персонал, предоставящ социални услуги в Центровете за настаняване от семеен тип на деца и…


Обучуение по първа помощ за доброволци

БМЧК – Ямбол проведе двудневно обучение по първа помощ за доброволци. Обучители бяха Радосвета, Йоана и Димитър, доброволци, обучени на национално ниво. Основни теми, застъпени в обучението бяха първа долекарска помощ, психосоциална подкрепа и първа…


Първа помощ на работното място

       По инициатива на ръководството на ОУ “Св. Паисий Хилендарски” – с. Роза, община Тунджа, в учебната зала на Български Червен кръст – Ямбол се проведе обучение за първа помощ на работното място за учители…


Първа помощ на работното място

В учебната зала на Регионално дружество „Кабиле“, филиал на ЛИДЛ, се проведе курс по първа помощ на работното място за служители на Lidl Bulgaria EOOD & KO. KD. Обучението е поредно за служители от страната…