творците

Парламентарни избори 2021: Божидара Божилова, БСП: Да върнем духовността

 Като човек на изкуството и музикален педагог с какво може да бъдете полезна в парламента? В парламента има нужда от такова представителство. Като човек занимаващ се с изкуство и работещ най-вече с деца, които са…