такса

Общински съвет „Тунджа“ определи размера на такса смет за 2022 г.

Общински съвет „Тунджа“ определи размера на такса смет за 2022 г. на последното за тази година заседание. План-сметката е в размер 1 472 798 лв., което е увеличение на разходите спрямо предходната година със 177 777 лв. За…


Общинските съветници на ПП ГЕРБ в Общински съвет „Тунджа“ – категорично против вдигането на такса битови отпадъци за 2021г. на територията на общината

Общинските съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет „Тунджа“ гласуваха ПРОТИВ вдигането на такса смет за жителите на общината. Според представителите на ПП ГЕРБ, вдигането на тази такса, плащана от всеки един жител на общината,…


Отстъпка за данъчни задължения

Община Ямбол уведомява данъчно задължените лица, че в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. е приет и публикуван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от…


Пробни изпити за 7 и 12 клас

Учебен център „Регалия“ и Образователен център „Аксес“ организират пробни изпити за 7 и 12 клас по формите на МОН. Пробните изпити по БЕЛ ще се ПГ“Васил Левски“ , а по математика – в МГ“Ат. Радев“….


Покана за сесия в „Тунджа“

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на седемнадесето/редовно/ заседание, което ще се проведе  на 22.12.2016 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община  „Тунджа”,  при следния проект за  …


Покана

На 21.11.2016 г. /понеделник/  от 13.30 часа  в  залата  на  Община „Тунджа“ – Ямбол ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ          П У Б Л И Ч Н О    Р А З Г Л Е Ж Д А Н…