съдия

Втори мандат за председателя на Окръжен съд – Ямбол Васил Петков

С пълно мнозинство днес, 28.01.2020 г., на редовното си заседание, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра за административен ръководител – председател на Окръжен съд – Ямбол съдия Васил Петков. Той представи накратко Концепцията си…


Старт на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

С представяне на професиите съдия, прокурор и следовател пред ученици от 10 б клас на ПГ „Васил Левски” днес в Окръжен съд – Ямбол стартира образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие….


Златен почетен знак за председателя на Административен съд – Ямбол Диана Петкова

За проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, Висшият съдебен съвет награди председателя на Административен съд – Ямбол Диана Петкова с „личен почетен знак първа степен – златен“….