съдилища

Старт на образователната програма “ „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

На 27 октомври в 13,30 ч. в Окръжен съд – Ямбол ще стартира образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. В изпълнение на Споразумението за сътрудничество между Висшия…