съдебни заседатели

Удължават срока за избор на съдебни заседатели

На основание чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ)Комисията за набиране кандидати за съдебни заседатели за Районенсъд – гр. Ямбол и Окръжен съд – гр. Ямбол при Общински съвет – Ямбол удължава срока за…